Wie zijn wij

KMB Corporate Finance

Dé onafhankelijke adviseur voor bedrijfsoverdrachten binnen het MKB

De koop en verkoop van een onderneming is een gecompliceerd en veelomvattend proces. Het is bovendien een unieke gebeurtenis waarin een gedegen voorbereiding en de keuze van een professionele adviseur van essentieel belang zijn.

Het is, in het bijzonder binnen het MKB-segment, van essentieel belang dat de eigenaar duidelijk voor ogen heeft waarom zijn onderneming wordt verkocht, en dat een overnemende partij zich bewust wordt waarom zij de desbetreffende onderneming wil kopen.

Wie zijn wijKMB Corporate Finance is het adviesbureau voor het MKB, gespecialiseerd in de begeleiding van en advisering bij overnames en bedrijfsopvolging binnen het segment midden- en kleinbedrijf. We helpen onze klanten bij het in kaart brengen van mogelijke strategische acquisities of desinvesteringen. Wij identificeren en benaderen potentiële kopers en verkopers. We voeren waardebepalingen uit, reguleren de informatiestroom en ondersteunen onze klanten bij de onderhandelingen.
KMB Corporate Finance begeleidt haar klanten bij een transactie van voornemen tot finalisering.

De filosofie achter KMB Corporate Finance laat zich het beste omschrijven vanuit de volgende drie sleutelwoorden: Betrokkenheid, Duidelijkheid, Doelgericht

Betrokkenheid

KMB Corporate Finance doet er alles aan om hoogwaardige, flexibele dienstverlening te combineren met persoonlijke betrokkenheid. KMB Corporate Finance concentreert zich op dat deel van de markt waarin ze zich thuis voelt. Onze adviseurs doen hun werk graag en daar plukt u als klant de vruchten van.

Duidelijkheid

Alleen in openheid en eerlijkheid kan een hechte band worden gesmeed. Op basis van een helder voorstel, met een duidelijk stappenplan en een inzichtelijk budget, werken wij samen met u aan het succesvol realiseren van de transactie. U zit vanaf het begin aan tafel met de mensen met wie u het traject zult doorlopen en afronden. U weet altijd waar u aan toe bent als u met KMB Corporate Finance zaken doet. U komt daardoor nooit voor verrassingen te staan. Niet ten aanzien van het proces dat wij met u doorlopen en niet ten aanzien van het honorarium dat wij afspreken.

Doelgericht

KMB Corporate Finance coördineert alle werkzaamheden die nodig zijn om de transactie te realiseren. Wij werken nauw samen met andere adviseurs, zoals accountants, fiscalisten en juristen. Bij voorkeur met diegenen die al betrokken zijn bij de onderneming.

Wij werken oplossingsgericht en houden onze focus voortdurend gericht op het doel dat u wilt bereiken. Doordat wij ons als geen ander kunnen inleven in alle betrokken partijen zijn wij problemen meestal een stap voor.